Мартын 8

Бүхэлдээ цэцэглэсэн аварга том газар нь цэцэг урлагч Висэнзө Дасцанио-ийн урлалаар гоёж, Габриэл Риззи нь хатан хааны хуримын үдэшлэгийг зохион байгуулсан билээ.